الکتروکاردیوگراف کامپیوتری

  • توضیحات
  • مشخصات
  • مستندات
  • اطلاعات سفارش

پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها در یک دستگاه

دستگاه 1515-SE سیستمی است که با بهروزترین تکنولوژیها توانسته است نرمافزار پیشرفته ECG را در یک دستگاه کامپیوتر ارایه دهد و با جعبه اخذ تست (Sampling Box) تمامی اعمال قابل انجام توسط یک دستگاه ECG را به متخصصین ارایه نماید.این سیستم با استفاده از HL7/DICOM/GDT قابلیت سازگاری با HIS/EMR/PACs/CIS را دارد.

الکتروکاردیوگراف کامپیوتری

مشخصات:

دارای سیستم مدیریت اطلاعات بیماران (ارایه نتایج مقایسهای جهت دستیابی به نتایج بهتر در زمان کمتر) | دارای ورودی شبکه الکتروکاردیوگرافی (ECG Network) | نرمافزار قوی با رویکرد جامع | تثبیت و مرور دقیق اشکال نوار قلب | قدرت تشخیص سیگنال ضعیف | تشخیص و هشدار عدم اتصال Lead | تکنولوژی آنتی نویز | خروجی PDF | قابلیت انجام تست ورزش (Stress Test) (انتخابی) | لیدهای رستینگ (Resting Lead) 9، 12، 15 ، 16 و 18 جهت اخذ الکتروکاردیوگراف (انتخابی)

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود کاتالوگ ECG