پمپ هیستروسکوپی Hystro-Purator

 • توضیحات
 • مشخصات
 • مستندات
 • اطلاعات سفارش

هیسترو-پوراتور
Hystro-Purator

به همراه کنترل اتوماتیک فشار Automatic Pressure Control

دستگاه هیسترو-پوراتور کمپانی Wisap در جراحی‌های زنان و مامایی قابل استفاده می‌باشند.

بیشترین میزان کارایی پمپ می‌تواند بین رنج ml/minو 500 - 300 قابل تنظیم باشد. همچنین فشار داخل رحمی نیز بین رنج mmHgو 150 - 15 قابل تنظیم می‌باشد. کنترل الکترونیکی برای مقادیر از پیش تعیین شده نیز قابل مشاهده می‌باشد.

دستگاه هیسترو-پوراتور (Hystro-Purator) کمپانی Wisap دارای ویژگی‌های خاصی می‌باشد:

پمپ قدرتمند

بیشترین میزان کارایی پمپ می‌تواند بین رنج ml/minو 500 - 300 قابل تنظیم باشد. همچنین فشار داخل رحمی نیز بین رنج mmHgو 150 - 15 قابل تنظیم می‌باشد. کنترل الکترونیکی برای مقادیر از پیش تعیین شده نیز قابل مشاهده می‌باشد.

کاربری آسان

 • صرفه‌جویی در زمان برای پرسنل اتاق عمل جهت setup بسیار ساده و راحت سیستم و تیوب‌ها
 • شناسایی اتوماتیک کیسه مایع (Fluid Bag)
 • قابلیت تنظیم میزان فشار و جریان مایع با سلیقه جراح
 • اندازه‌گیری فشار بدون دخالت دست
 • اندازه‌گیری فشار در داخل لوله استریل (Tubing-Set) میسر است. این روش استریل بودن کل سیستم را تضمین می‌نماید. همچنین مسدود شدن و کثیف شدن سنسور فشار در این روش اتفاق نمی‌افتد.

دستگاه پمپ هیستروسکوپ دارای دو مدل لوله (Tubing-Set) می‌باشد:

 • لوله‌های دایمی (Multi-Use Tubing Set)
 • لوله‌های استریل یک‌بار‌مصرف (Sterile Tubing)

 

Hystro-Purator Hysteroscopic Pump

 

متاسفانه در حال حاضر، مستنداتی برای این محصول موجود نیست.

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود کاتالوگ ECG