فشیا کلوژر Carter-Thomason II

  • توضیحات
  • مشخصات
  • مستندات
  • اطلاعات سفارش

گاید سچور Carter-Thomason II برای سچور کامل فشیا طراحی شده است. این گاید درتمامی تیپ‌های بدنی بیماران پاسخگوی نیازهای جراحان می‌باشد. گاید سچور کمپانی CooperSurgical از درون تروکار وارد می‌شود تا با دقت بسیار بالا در Port Site Track قرار گیرد. این روش، مانع خروج گازاز حفره شکمی شده و جایگیری دقیق حامل سچور برای اخذ نتایج پیوسته و قابل تکرار طی هر عمل جراحی را تضمین می‌کند.

1. حامل سچور (Passer Suture)  |  2. گاید سچور (Suture Guide) 10/12 میلی‌متر  |  3. گاید سچور (Suture Guide) 15 میلی‌متر

 

فشیا کلوژر Carter-Thomason II

 

کاربری آسان:

 

فشیا کلوژر Carter-Thomason II

 

1. پلانجر را را روی گاید فشار دهید تا باله‌های نگهدارنده جمع شوند و فشیا کلوژر در درون تروکار قرار گیرد.

2. هنگامی که باله‌های نگهدارنده گاید سچور زیر پریتونیوم و تروکار قرار گرفتند، فشار را از روی پلانجر بردارید. سپس تروکار را خارج کنید. مطمئن شوید که حفره‌های ورودی سچور، عمود بر زخم ناشی از تروکار قرار گرفته است و باله‌های نگهدارنده به درستی در زیر پریتونیوم قرار گرفته‌اند.

3. سچور را با حامل سچور  SureGrasp  و  Grasping Fingers در حالت بسته، درون فضای شکمی از داخل گاید سچور فشار دهید. سپس سچور را رها کرده و حامل سچور را بردارید.

4. با قرار دادن Grasping Fingers در حالت بسته، حامل سچور SureGrasp را از سمت مخالف گاید سچور وارد کرده و سچور را بردارید.

5. گاید سچور را با برداشتن فشار از روی پلانجر و جمع کردن باله‌های نگهدارنده خارج کنید. سپس سچور را گره بزنید.

متاسفانه در حال حاضر، مستنداتی برای این محصول موجود نیست.

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود کاتالوگ ECG