تروکار Apple/Hunt Cannula

  • توضیحات
  • مشخصات
  • مستندات
  • اطلاعات سفارش

تروکارهای Apple/Hunt محصول کمپانی CooperSurgical برای داشتن یک جراحی لاپاروسکوپی عالی و بدون نقص طراحی و تولید شده‌اند.

ویژگی‌ها:

ایجاد دسترسی عالی به محیط شکم | عدم وجود دریچه‌های خارجی ضخیم | قرارگیری کامل و مناسب تروکارها در شکم | امکان کار ابزار 3mm بدون استفاده از کاهش دهنده‌ی سایز | امکان رد شدن راحت ابزار از تروکارها | بدون داشتن انعکاس و تابش: رفلکس لیزر به وسیله‌ی ایجاد پوشش مخصوص رنگی به دو انتهای تروکار حذف شده است. | افزایش مانور ابزارها در داخل تروکار به واسطه طراحی بینظیر

 

تروکار Apple/Hunt Cannula

 

1. کاربری آسان: طراحی ارگونومیک دسته‌ی انتهایی تروکار که در دست قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای است که کاربری استفاده از تروکار را راحت و آسان می‌کند.

2. سچور از طریق Cannula: طراحی تروکار اجازه‌ی سچور زدن از طریق Cannula را مهیا می‌کند.

3. ثبات ابزار جراحی: با وجود دریچه‌ی ضد نشت هوا، محل عمل تمیز بوده، ابزار محکم در محل نگه داشته می‌شود و اجازه‌ی تعویض ابزار به راحتی و بدون نگرانی از خروج گاز از شکم را می‌دهد.

کانولا محکم در دیواره شکم قرار می‌گیرد. شیارهای کانولا به صورت اختصاصی طراحی و مورد تأیید قرار گرفته‌اند به‌طوری که علیرغم جابجایی مکرر ابزار، تروکار از دیواره شکم حرکت نمی‌کند.

4. اتصال نرم: غلاف رنگی Cannula به‌گونه‌ای طراحی شده است که تروکار با سهولت بیشتر وارد شود تا از احتمال آسیب به بیمار کاسته شود.

5. مدل Tip: کونیکال (Conical)

6. مدل Tip: پیرامدال (Pyramidal)

متاسفانه در حال حاضر، مستنداتی برای این محصول موجود نیست.

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود کاتالوگ ECG